{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

Orteliuslaan 1000

3528 BD Utrecht
€ 185,- per m² / Jaar

Description

Location

The building is situated on a prime location at business park Papendorp. Because of its geographic position, high visibility, easy access and the classy architecture, Orteliuslaan 1000 is the pre-eminent location for companies and business organizations in the Netherlands. For example, Deloitte, bol.com, Unit4, VvAA, Stork, T-Systems & SvB are situated at business park Papendorp.

 

Office space

A very representative office complex with a total floor area of approximately 35,800 sq. m. The complex consists of five components, with a spacious underground car park. The main entrance connects the building components and acts as a meeting place. Orteliuslaan 1000 is a landmark for both large and small tenants. The lettable floor area is approximately 5,067 sq. m. divided as follows:

 
Archive - 2      approx.     473 sq.m.
Archive - 1      approx.     39 sq.m.
Ground floor   approx.    461 sq.m.
1st floor          approx.  2,821 sq. m
5th floor          approx.     424 sq. m
6th floor          approx.   1,321  sq. m.
 

Parking

There is a spacious underground car park, with a parking ratio of 1:51. Additional parking spaces are available on a flexible basis.

 

Accessibility

By car
Due to its location near the Ouderijn junction, the accessibility of business park Papendorp is excellent by car. Papendorp business park has a direct access to the Oudenrijn junction, where the two important Dutch highways A12 (Arnhem, Utrecht, The Hague) and the A2 (Amsterdam, Utrecht, Maastricht) intersect. In addition, an own exit has been created for Papendorp; exit 8.

 

Public Transport
The location is also easily accessible by public transport. There are several bus stops within walking distance that maintain a direct connection with Utrecht Central Station, Houten, Nieuwegein, Vianen en Maarssen. The traveling time between Orteliuslaan 1000 and Utrecht Central Station is approximately 10-15 minutes.

 

Rent

Office space
€ 185.00 per sq. m. per year.

Parking place
€ 1,450.00 per place per year.

Service charges
€ 43.00 per sq. m. per year.

The above mentioned prices are payable quarterly in advance.

All amounts exclude service charges and Value Added Tax (VAT).

 

Lease term

To be agreed upon.

 

Availability

Immediately.

Lease agreement is based on ROZ model 2015.

 

State of delivery

The office space will be delivered in its current state, therefore including:

 • Representative entrance;
 • Hospitality desk;
 • Restaurant;
 • Raised computer floors;
 • Openable windows, with insulating sun reflecting glass;
 • Suspended ceiling with integrated fluorescent fixtures;
 • Mechanical ventilation and cooling via fancoil units;
 • Common fitness;
 • Meeting rooms;
 • Bicycle storage;
 • Expedition.

 

Renovation

The ground floor has now been completely renovated and functions as the social heart of the building.
In the central entrance you are warmly welcomed by representative hostesses who are happy to assist tenants in all kinds of matters. There is also a cozy coffee bar with café and social space. In this social space, tenants have the opportunity to receive their guests and possibly hold a meeting. Thanks to a good WiFi connection, work can be done anywhere on the ground floor.

In addition to these informal meeting possibilities, a high-quality conference center has also been realized. Both traditional spaces and more creative breakout rooms are offered here. There is also a company restaurant which, in addition to a salad bar, also has an extensive range of hot and cold dishes.

The courtyard is equipped with lots of greenery as well as a terrace that offers the possibility to work (WiFi outside), informal meeting or a nice drink. In addition, one can play a game of table tennis or jeu de boules with colleagues or relations.

The social heart of the Courtyard Building will contribute to the interaction between colleagues, comforts for your guests and the expansion of your network through interaction with other Courtyard Building users.

Energy label

In this object extra cooling capacity is present which provides extra comfort during very hot days and only in case of actual use will lead to extra consumption. The presence of this capacity influences the valuation. The object therefore has an energy performance label B. The possibilities for improvement to an A-Label are now being investigated.

 

 

Te huur: Kantoorruimte op het kantorenpark Papendorp

€ 185,- per m² /
€ 43,- per m² /Jaar
5.067 m²
1:51
€ 1.450,- per

Orteliuslaan 1000

Locatie:

Het kantoorgebouw ”Courtyard Building” is centraal gelegen op het kantorenpark Papendorp. Door de goede ligging in Nederland, de zichtlocatie, de goede bereikbaarheid en de hoogwaardige uitstraling is Courtyard Building bij uitstek dé vestigingslocatie voor bedrijven en organisaties in Nederland. Andere grote kantoorgebruikers op Papendorp zijn ondermeer Deloitte, bol.com, Unit4, VvAA, Stork, T-Systems & SvB.

 

Kantoorruimte:

Het complex bestaat uit vijf bouwdelen met een forse ondergrondse parkeergarage. De ruime hoofdentree verbindt de verschillende bouwdelen met elkaar en fungeert als het sociale hart. Het totale complex bestaat uit circa 35.800 m² vvo kantoorruimte. De ruimten zijn flexibel in omvang waardoor Courtyard Building zowel voor grote als kleine huurders een markante, representatieve vestigingsplek is. Verderop in deze brochure treft u meer informatie aan inzake de thans in uitvoering zijnde herinrichting. Voor de verhuur is momenteel beschikbaar circa 2.718 m² v.v.o. kantoorruimte, verdeeld als volgt:
Archief -2          circa      473 m² v.v.o.
Archief - 1         circa        39 m² v.v.o.
Begane grond   circa      461 m² v.v.o.

5e verdieping    circa     424 m² v.v.o.

6e verdieping    circa   1.321 m² v.v.o.


Parkeren 

Er is een ruime ondergrondse parkeergarage beschikbaar. Het complex heeft hierdoor een gunstige parkeernorm van 1 parkeerplaats per 51 m². Er kunnen additionele parkeerplaatsen worden afgenomen op flexibele basis.

 

Bereikbaarheid

Auto
Courtyard is uitstekend bereikbaar met de auto. Papendorp heeft een directe aansluiting op de Rijksweg A12 en A2 die aansluiten op knooppunt Oudenrijn.

Openbaar vervoer
Ook per openbaar vervoer is de locatie uitstekend bereikbaar. Vanaf het gebouw is de reistijd naar Utrecht circa 10 minuten. Door de diverse spitsbussen en de nieuwe HOV-lijnen is er een hoge frequentie en hoeft men nooit langer dan 3 minuten te wachten.

 

Huuruitgangspunten

Huurprijs
Kantoorruimte
€ 185,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.450,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde prijzen zijn bij vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd.

 

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 43,00 per m² per jaar.

Bovengenoemde prijzen zijn bij vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Huurtermijn

In overleg.

 

Beschikbaarheid

Per direct.

Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 2015 (verhuurder).

 

Opleveringsniveau

De kantoorruimte wordt in huidige staat opgeleverd, inclusief onder andere: 

 • Representatieve entree;
 • Centrale bemande receptie;
 • Restaurantvoorziening;
 • Verhoogde computervloer ten behoeve van data en 
 • Elektra;
 • Te openen ramen, voorzien van isolerend zon 
 • Reflecterend glas;
 • Systeemplafonds met geïntegreerde Tl-armaturen;
 • Mechanische ventilatie en koeling middels fancoil 
 • Units;
 • Gemeenschappelijk fitness;
 • Vergaderruimtes;
 • Fietsenstalling;
 • Expeditie.

 

Renovatie

De begane grond is thans volledig gerenoveerd en functioneert als het sociale hart van het gebouw. 

In de centrale entree wordt men gastvrij ontvangen door representatieve hostesses die huurders graag bijstaan bij allerlei zaken. Er is tevens een gezellige koffiebar met café en "social space". In deze social space hebben huurders de mogelijkheid hun gasten te ontvangen en eventueel een bespreking te houden.  Dankzij een goede Wifi-verbinding kan overal gewerkt worden op de begane grond.

Naast deze informele vergadermogelijkheden is er ook hoogwaardig vergadercentrum gerealiseerd. Hier worden zowel traditionele ruimtes als ook meer creatieve brainstormruimten aangeboden. Ook is er een bedrijfsrestaurant die naast een saladebar ook een uitgebreid assortiment warme en koude gerechten heeft.

De binnentuin is uitgerust met veel groen alsmede een terras die de mogelijkheid biedt te werken (Wifi buiten), informeel te vergaderen of een gezellige borrel te houden. Daarnaast kan men een potje tafeltennis of jeu de boules spelen met collega’s of relaties.

Het sociale hart van Courtyard Building zal bijdragen aan de interactie tussen collega’s, gemakken voor uw gasten en het uitbreiden van uw netwerk door interactie met andere gebruikers van Courtyard Building.

 

Energieprestatielabel

In onderhavig object is extra koelcapaciteit aanwezig hetgeen zorgt voor extra comfort gedurende zeer warme dagen en pas bij daadwerkelijk gebruik zal leiden tot extra verbruik. De aanwezigheid van deze capaciteit beïnvloedt de waardering. Het object beschikt derhalve over een energieprestatielabel B. Thans worden de mogelijkheden onderzocht voor verbetering naar een A-Label.

 

Location

The building is situated on a prime location at business park Papendorp. Because of its geographic position, high visibility, easy access and the classy architecture, Orteliuslaan 1000 is the pre-eminent location for companies and business organizations in the Netherlands. For example, Deloitte, bol.com, Unit4, VvAA, Stork, T-Systems & SvB are situated at business park Papendorp.

 

Office space

A very representative office complex with a total floor area of approximately 35,800 sq. m. The complex consists of five components, with a spacious underground car park. The main entrance connects the building components and acts as a meeting place. Orteliuslaan 1000 is a landmark for both large and small tenants. The lettable floor area is approximately 5,067 sq. m. divided as follows:

 
Archive - 2      approx.     473 sq.m.
Archive - 1      approx.     39 sq.m.
Ground floor   approx.    461 sq.m.
1st floor          approx.  2,821 sq. m
5th floor          approx.     424 sq. m
6th floor          approx.   1,321  sq. m.
 

Parking

There is a spacious underground car park, with a parking ratio of 1:51. Additional parking spaces are available on a flexible basis.

 

Accessibility

By car
Due to its location near the Ouderijn junction, the accessibility of business park Papendorp is excellent by car. Papendorp business park has a direct access to the Oudenrijn junction, where the two important Dutch highways A12 (Arnhem, Utrecht, The Hague) and the A2 (Amsterdam, Utrecht, Maastricht) intersect. In addition, an own exit has been created for Papendorp; exit 8.

 

Public Transport
The location is also easily accessible by public transport. There are several bus stops within walking distance that maintain a direct connection with Utrecht Central Station, Houten, Nieuwegein, Vianen en Maarssen. The traveling time between Orteliuslaan 1000 and Utrecht Central Station is approximately 10-15 minutes.

 

Rent

Office space
€ 185.00 per sq. m. per year.

Parking place
€ 1,450.00 per place per year.

Service charges
€ 43.00 per sq. m. per year.

The above mentioned prices are payable quarterly in advance.

All amounts exclude service charges and Value Added Tax (VAT).

 

Lease term

To be agreed upon.

 

Availability

Immediately.

Lease agreement is based on ROZ model 2015.

 

State of delivery

The office space will be delivered in its current state, therefore including:

 • Representative entrance;
 • Hospitality desk;
 • Restaurant;
 • Raised computer floors;
 • Openable windows, with insulating sun reflecting glass;
 • Suspended ceiling with integrated fluorescent fixtures;
 • Mechanical ventilation and cooling via fancoil units;
 • Common fitness;
 • Meeting rooms;
 • Bicycle storage;
 • Expedition.

 

Renovation

The ground floor has now been completely renovated and functions as the social heart of the building.
In the central entrance you are warmly welcomed by representative hostesses who are happy to assist tenants in all kinds of matters. There is also a cozy coffee bar with café and social space. In this social space, tenants have the opportunity to receive their guests and possibly hold a meeting. Thanks to a good WiFi connection, work can be done anywhere on the ground floor.

In addition to these informal meeting possibilities, a high-quality conference center has also been realized. Both traditional spaces and more creative breakout rooms are offered here. There is also a company restaurant which, in addition to a salad bar, also has an extensive range of hot and cold dishes.

The courtyard is equipped with lots of greenery as well as a terrace that offers the possibility to work (WiFi outside), informal meeting or a nice drink. In addition, one can play a game of table tennis or jeu de boules with colleagues or relations.

The social heart of the Courtyard Building will contribute to the interaction between colleagues, comforts for your guests and the expansion of your network through interaction with other Courtyard Building users.

Energy label

In this object extra cooling capacity is present which provides extra comfort during very hot days and only in case of actual use will lead to extra consumption. The presence of this capacity influences the valuation. The object therefore has an energy performance label B. The possibilities for improvement to an A-Label are now being investigated.

 

 

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}