{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

MG Park

IJsselmeerdijk
8221RC Lelystad
€ 50,- per m² / Jaar

Description

MG Park Lelystad
MG Park Lelystad is an industrial area within the dyke. The site is characterized by an optimal flexibility: upscaling, by linking different units to a ‘super-hub’, or accommodating multiple clients on one location, there is sufficient space for a variety of logistics activities.

Vacancy:
The total floor area of the building is approximately 82,416 sq m v.v.o., divided as follows:

Warehouse 1:

Warehouse space: 19,953 sq.m.
Office space: 651 sq.m.

Warehouse 2:
Warehouse space: 19,953 sq.m.
Office space: 651 sq.m.

Warehouse 3:
Warehouse space: 19,953 sq.m.
Office space: 651 sq.m.

Warehouse 4:
Warehouse space: 19,953 sq.m.
Office space: 651 sq.m.

Total: 82,416 sq.m.

Location
From and to the major (sea) ports of Rotterdam, Antwerp, Amsterdam and the German hinterland, the container terminal makes an efficient access to the Province of Flevoland via water, as inland shipping forms an alternative to road transport. The port is suitable for storage and transhipment of containers, project cargo and general cargo.

The accessibility of the site is optimal; the connections work very efficient and the possibilities are wide.The site represents multimodal logistics on a trimodal location: easily, quickly and without traffic jams.

In particular, it is an ideal place for port-related companies for both import and export of goods to and from major (sea) ports.The nearby terminal offers flexibility and speed. Due to its central location near the A6, the Amsterdam - Lemmer shipping route and Amsterdam Lelystad Airport, the port has developed into an important link in logistic activities.

Accessibility
The accessibility of the site is optimal; the connections work efficiently and the possibilities are wide. The site stands for multimodal logistics at a trimodal location: easy, fast and without traffic jams.

MG Park is an easily accessible business location on the outskirts of the city, close to the A6 motorway, a growing airport (Lelystad Airport) and the railway line (Hanzelijn).

By car to:
Amsterdam: 49 minutes
Schiphol: 50 minutes
Lelystad Airport: 14 minutes
Rotterdam: 1 hour and 30 minutes
Antwerpen: 2 hours and 30 minutes

Parking
Sufficiënt parking space on site.

Rental price
Warehouse space:
€ 50.00 per sq m LFA per year
Office space:
€ 125.00 per sq m LFA per year
Parking spaces:
€ 250,00 per parking space per year

The abovementioned prices are to be increased with VAT and service costs.

Service costs
To be determined.

Delivery level
 • Floor load: 5 ton/sq m;
 • 70 kN point load;
 • Clear height: 12,20 meter;
 • Ventilation/heating/power: in consultation;
 • 1 loading dock per 1,000 sq m;
 • 1 overheaddoor on ground level per warehouse;
 • Office / staff room can be adapted to lessee's needs;
 • LED lighting;
 • ESFR K25 certified sprinkler;
 • Possibility to build up to 40m high.
Lease term
5 years with renewal periods of 5 years each. The notice period is 12 months.

Commencement date
In consultation.

VAT
Landlord wishes to opt for VAT-taxed renting and letting. In the event that the tenant is unable to set off the VAT, the rent will be increased in consultation with the tenant to compensate for the consequences of the expiration of the option to opt for VAT-taxed rent.

Lease agreement
The lease agreement is based on ROZ model 2015.

Contact
JLL - Industrial & Logistics Amsterdam
Parnassusweg727
1077DG Amsterdam
T: +31 (0)20 5 405 405

1530 Real Estate
Rubensstraat 71
1077 MK Amsterdam
T: +31(0)20 308 1530

The images and drawings used in this listing are not binding but a visual aid. © The images and drawings are copyright protected- cannot be used or reproduced in any way without the consent of MG Real Estate.

€ 50,- per m² /
20.604 m²
82.416 m²
2.604 m²
396
€ 250,- per

MG Park

MG Park Lelystad

MG Park is een bedrijventerrein binnen de dijk. De site kenmerkt zich door een optimale flexibiliteit: dankzij opschaling - door verschillende units te koppelen aan een ‘super-hub’ of door meerdere klanten op één locatie te huisvesten, is er voldoende ruimte voor diverse logistieke activiteiten.

Dit is een generiek gebouw dat voldoet aan alle wensen en eisen die je kunt verwachten van een modern logistiek warehouse van deze omvang. Duurzaam - natuurlijk, met energiezuinige verlichting en het gebruik van ultramoderne materialen. Diepte van de kavels, maximale hoogte, (optioneel 40 meter mogelijk) aan- en afvoervoorzieningen, parkeer- en manoeuvreeropties, milieuklasse tot 5,3, het is allemaal ontworpen en gecoördineerd om een havenlogistieke plek van MG Park te maken.

Beschikbare vloeroppervlakte

De totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 82.416 m² v.v.o., verdeeld als volgt:

Warehouse 1:
Bedrijfsruimte: 19.953 m²
Kantoorruimte: 651 m²

Warehouse 2:
Bedrijfsruimte: 19.953 m²
Kantoorruimte: 651 m²

Warehouse 3:
Bedrijfsruimte: 19.953 m²
Kantoorruimte: 651 m²

Warehouse 4:
Bedrijfsruimte: 19.953 m²
Kantoorruimte: 651 m²

Totaal: 82.416 m²

Locatie
In het noorden van Lelystad ligt Flevokust, het industrieterrein naast de barge terminal. Hier vindt zowel import als export van goederen plaats van en naar de  grote (zee)havens. Flevokust Haven stimuleert duurzaamheid en circulariteit in een centraal gelegen deel van Nederland, waar volop ruimte – ook voor XXL warehouses - aanwezig is en waar goede doorvoerverbindingen zijn. 

Via het water en meer bepaald via de binnenvaart die een waardig alternatief is voor het wegvervoer, connecteert de containerterminal de grote (zee) havens van Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam en het Duitse achterland met de provincie Flevoland. De haven is toegespitst op op- en overslag van containers, projectlading en stukgoed.

Met name voor havengerelateerde bedrijven is het een ideale plek voor zowel import als export van goederen van en naar grote (zee) havens. De nabijgelegen terminal biedt flexibiliteit en snelheid. Door de centrale ligging nabij de A6, de vaarroute Amsterdam - Lemmer en Amsterdam Lelystad Airport heeft de haven zich ontwikkeld tot een belangrijke schakel in logistieke activiteiten.

Bereikbaarheid
De toegankelijkheid van de site is bovendien optimaal; de verbindingen werken efficiënt en de mogelijkheden zijn breed. De site staat voor multimodale logistiek op een trimodale locatie: gemakkelijk, snel en zonder files.

MG Park is een goed bereikbare bedrijfslocatie aan de rand van de stad, in de nabijheid van de A6, een groeiende luchthaven (Lelystad Airport) en de spoorlijn (Hanzelijn).

Autoverbindingen:

Amsterdam: 49 minuten
Schiphol: 50 minuten
Lelystad Airport: 14 minuten
Rotterdam: 1 uur en 30 minuten
Antwerpen: 2 uur en 30 minuten

Parkeren

Voldoende parkeergelegenheid op het terrein.

Huurprijs

Bedrijfsruimte:

€ 50,00 per m² v.v.o. per jaar

Kantoorruimte:

€ 125,00 per m² v.v.o. per jaar

Parkeerplaatsen:

€ 250,00 per parkeerplaats per jaar

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Servicekosten

Nader te bepalen.

Opleveringsniveau

 • Vloerbelasting: 5 ton/m²;
 • 70 kN puntbelasting;
 • Vrije hoogte: 12,20 meter;
 • Ventilatie/verwarming/vermogen: In overleg;
 • 1 loading dock per 1.000 m²;
 • 1 gelijkvloerse deur per magazijn;
 • Kantoor/personeelskamer kan worden aangepast aan de behoeften van de huurder;
 • Milieuclassificatie: maximaal 5,3;
 • LED-verlichting;
 • ESFR K25 gecertificeerde sprinkler;
 • Mogelijkheid om tot 40m hoog te bouwen.

Huurtermijn

5 jaar met verlengingsperioden van telkens 5 jaar. De opzegtermijn bedraagt 12 maanden.

Huuringangsdatum

In overleg.

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 2015.

Contact

JLL - bedrijfsruimte Amsterdam

Parnassusweg 727 

1077DG Amsterdam

T: +31 (0)20 5 405 405

1530 Real Estate
Rubensstraat 71
1077 MK Amsterdam
T: +31(0)20 308 1530

 
The images and drawings used in this listing are not binding but a visual aid. © The images and drawings are copyright protected- cannot be used or reproduced in any way without the consent of MG Real Estate.

MG Park Lelystad
MG Park Lelystad is an industrial area within the dyke. The site is characterized by an optimal flexibility: upscaling, by linking different units to a ‘super-hub’, or accommodating multiple clients on one location, there is sufficient space for a variety of logistics activities.

Vacancy:
The total floor area of the building is approximately 82,416 sq m v.v.o., divided as follows:

Warehouse 1:

Warehouse space: 19,953 sq.m.
Office space: 651 sq.m.

Warehouse 2:
Warehouse space: 19,953 sq.m.
Office space: 651 sq.m.

Warehouse 3:
Warehouse space: 19,953 sq.m.
Office space: 651 sq.m.

Warehouse 4:
Warehouse space: 19,953 sq.m.
Office space: 651 sq.m.

Total: 82,416 sq.m.

Location
From and to the major (sea) ports of Rotterdam, Antwerp, Amsterdam and the German hinterland, the container terminal makes an efficient access to the Province of Flevoland via water, as inland shipping forms an alternative to road transport. The port is suitable for storage and transhipment of containers, project cargo and general cargo.

The accessibility of the site is optimal; the connections work very efficient and the possibilities are wide.The site represents multimodal logistics on a trimodal location: easily, quickly and without traffic jams.

In particular, it is an ideal place for port-related companies for both import and export of goods to and from major (sea) ports.The nearby terminal offers flexibility and speed. Due to its central location near the A6, the Amsterdam - Lemmer shipping route and Amsterdam Lelystad Airport, the port has developed into an important link in logistic activities.

Accessibility
The accessibility of the site is optimal; the connections work efficiently and the possibilities are wide. The site stands for multimodal logistics at a trimodal location: easy, fast and without traffic jams.

MG Park is an easily accessible business location on the outskirts of the city, close to the A6 motorway, a growing airport (Lelystad Airport) and the railway line (Hanzelijn).

By car to:
Amsterdam: 49 minutes
Schiphol: 50 minutes
Lelystad Airport: 14 minutes
Rotterdam: 1 hour and 30 minutes
Antwerpen: 2 hours and 30 minutes

Parking
Sufficiënt parking space on site.

Rental price
Warehouse space:
€ 50.00 per sq m LFA per year
Office space:
€ 125.00 per sq m LFA per year
Parking spaces:
€ 250,00 per parking space per year

The abovementioned prices are to be increased with VAT and service costs.

Service costs
To be determined.

Delivery level
 • Floor load: 5 ton/sq m;
 • 70 kN point load;
 • Clear height: 12,20 meter;
 • Ventilation/heating/power: in consultation;
 • 1 loading dock per 1,000 sq m;
 • 1 overheaddoor on ground level per warehouse;
 • Office / staff room can be adapted to lessee's needs;
 • LED lighting;
 • ESFR K25 certified sprinkler;
 • Possibility to build up to 40m high.
Lease term
5 years with renewal periods of 5 years each. The notice period is 12 months.

Commencement date
In consultation.

VAT
Landlord wishes to opt for VAT-taxed renting and letting. In the event that the tenant is unable to set off the VAT, the rent will be increased in consultation with the tenant to compensate for the consequences of the expiration of the option to opt for VAT-taxed rent.

Lease agreement
The lease agreement is based on ROZ model 2015.

Contact
JLL - Industrial & Logistics Amsterdam
Parnassusweg727
1077DG Amsterdam
T: +31 (0)20 5 405 405

1530 Real Estate
Rubensstraat 71
1077 MK Amsterdam
T: +31(0)20 308 1530

The images and drawings used in this listing are not binding but a visual aid. © The images and drawings are copyright protected- cannot be used or reproduced in any way without the consent of MG Real Estate.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}