{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Amstelwijck Businesspark

Laan van Barcelona 600
3317DD Dordrecht
€ 220,- per m²

€ 220,- per m²
A
, , ,

Amstelwijck Businesspark

Algemeen 

Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast rijksweg A16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 60.000 m² direct uitgeefbare grond.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de marktbehoefte, waarna het aantal gebruikers toenam.

Op het park is begin 2018 een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een Van der Valk Hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services (voorheen Cofely GFD Suez / GTI), Trust Computer Products, Blue Jay Software (voorheen Kewill), Cegelec Fire Solutions (onderdeel van Vinci Energies),

De Bruijn Intergips, Alphatron, Tokheim en Exertis Go Connect.

Businesspark Amstelwijck is een goede vestigingslocatie voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

Beschikbare bouwkavels Kantoorruimte

Totaal ca. 31.853 m² uitgeefbare grond, in kavels vanaf ca. 445 m² kantoorruimte


Kavels Kantoorontwikkeling

Plot

Oppervlakte

A4

  2.983 m²

A’4

  2.595 m²

D

  7.890 m²

K

18.385 m², vanaf 445 m² excl. mandelige weg

Totaal

31.853 

Beschikbare bouwkavels Bedrijfsgebouwen

Totaal ca. 26.343 m² uitgeefbare grond, in kavels vanaf ca. 828 m² bedrijfsruimte.

Kavels Bedrijfsruimte ontwikkeling

Plot

Oppervlakte

E1

  2.217 m²

F

12.105 m², vanaf 828 m² excl. mandelige weg.

G

  2.832 m²

H

  5.019 m²

I-A

  2.193 m²

J8

  1.977 m²

Totaal

26.343 m²

Koopsom

De koopsom is afhankelijk van de grootte van het gewenste bouwkavel en ligt op een richtprijs vanaf € 220,00 per m², vrij op naam, exclusief BTW.

BTW belast
Ja.

Datum van oplevering
In overleg, merendeel van de kavels kunnen per direct worden uitgegeven.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan: 'Amstelwijck‘ geldt:
Enkelbestemming bouwplots A, D en K: 'Kantoor-1‘
Enkelbestemming bouwplots E, F, G, H, I en J: 'Kantoor-2'
Het bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl of op aanvraag beschikbaar. 

Fiscaal regime BTW

Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, welke wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met BTW in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Koopovereenkomst

De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een onderhandse model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting

Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (WWFT) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Verkoopvoorwaarden

Op de verkoop zijn van toepassing de verkoopvoorwaarden Bouwgrond Businesspark Amstelwijck. Deze verkoopvoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar en te downloaden op de website: www.amstelwijcka16.nl

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

Voor het terrein is een beeldkwaliteitsplan van kracht. Dit beeldkwaliteitsplan is op aanvraag beschikbaar en te downloaden via de website www.amstelwijcka16.nl.

Voorkeur voor huur

Gemeente Dordrecht heeft de wens om kavels eigendom te verkopen op Businesspark Amstelwijck. Verkoper is echter bekend met het feit dat sommige bedrijven hun huisvesting liever niet zelf bouwen of niet in eigendom willen verkrijgen.

De gemeente staat open voor belangstellenden die zich willen vestigen op Businesspark Amstelwijck maar die een voorkeur hebben van het huren van de locatie.

In laatstgenoemde geval zullen het makelaarsteam en de verkoper in overleg treden met een belegger, ontwikkelaar of ontwikkelende aannemer die een maatwerk ontwikkeling wenst te realiseren ten behoeve van belangstellenden.

In die situatie waarbij het uiteindelijke gebruik bij een huurder komt te liggen, is de aanvangshuurprijs die betaald dient te worden voor het complex mede afhankelijk van de stichtingskosten (koopsom grond vermeerderd met de bouwkosten), de duur van de overeenkomst, de solvabiliteit van de huurder.

We informeren u daar graag nader over.

Algemeen 

Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast rijksweg A16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 60.000 m² direct uitgeefbare grond.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de marktbehoefte, waarna het aantal gebruikers toenam.

Op het park is begin 2018 een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een Van der Valk Hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services (voorheen Cofely GFD Suez / GTI), Trust Computer Products, Blue Jay Software (voorheen Kewill), Cegelec Fire Solutions (onderdeel van Vinci Energies),

De Bruijn Intergips, Alphatron, Tokheim en Exertis Go Connect.

Businesspark Amstelwijck is een goede vestigingslocatie voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

Beschikbare bouwkavels Kantoorruimte

Totaal ca. 31.853 m² uitgeefbare grond, in kavels vanaf ca. 445 m² kantoorruimte


Kavels Kantoorontwikkeling

Plot

Oppervlakte

A4

  2.983 m²

A’4

  2.595 m²

D

  7.890 m²

K

18.385 m², vanaf 445 m² excl. mandelige weg

Totaal

31.853 

Beschikbare bouwkavels Bedrijfsgebouwen

Totaal ca. 26.343 m² uitgeefbare grond, in kavels vanaf ca. 828 m² bedrijfsruimte.

Kavels Bedrijfsruimte ontwikkeling

Plot

Oppervlakte

E1

  2.217 m²

F

12.105 m², vanaf 828 m² excl. mandelige weg.

G

  2.832 m²

H

  5.019 m²

I-A

  2.193 m²

J8

  1.977 m²

Totaal

26.343 m²

Koopsom

De koopsom is afhankelijk van de grootte van het gewenste bouwkavel en ligt op een richtprijs vanaf € 220,00 per m², vrij op naam, exclusief BTW.

BTW belast
Ja.

Datum van oplevering
In overleg, merendeel van de kavels kunnen per direct worden uitgegeven.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan: 'Amstelwijck‘ geldt:
Enkelbestemming bouwplots A, D en K: 'Kantoor-1‘
Enkelbestemming bouwplots E, F, G, H, I en J: 'Kantoor-2'
Het bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl of op aanvraag beschikbaar. 

Fiscaal regime BTW

Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, welke wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met BTW in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Koopovereenkomst

De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een onderhandse model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting

Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (WWFT) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Verkoopvoorwaarden

Op de verkoop zijn van toepassing de verkoopvoorwaarden Bouwgrond Businesspark Amstelwijck. Deze verkoopvoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar en te downloaden op de website: www.amstelwijcka16.nl

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

Voor het terrein is een beeldkwaliteitsplan van kracht. Dit beeldkwaliteitsplan is op aanvraag beschikbaar en te downloaden via de website www.amstelwijcka16.nl.

Voorkeur voor huur

Gemeente Dordrecht heeft de wens om kavels eigendom te verkopen op Businesspark Amstelwijck. Verkoper is echter bekend met het feit dat sommige bedrijven hun huisvesting liever niet zelf bouwen of niet in eigendom willen verkrijgen.

De gemeente staat open voor belangstellenden die zich willen vestigen op Businesspark Amstelwijck maar die een voorkeur hebben van het huren van de locatie.

In laatstgenoemde geval zullen het makelaarsteam en de verkoper in overleg treden met een belegger, ontwikkelaar of ontwikkelende aannemer die een maatwerk ontwikkeling wenst te realiseren ten behoeve van belangstellenden.

In die situatie waarbij het uiteindelijke gebruik bij een huurder komt te liggen, is de aanvangshuurprijs die betaald dient te worden voor het complex mede afhankelijk van de stichtingskosten (koopsom grond vermeerderd met de bouwkosten), de duur van de overeenkomst, de solvabiliteit van de huurder.

We informeren u daar graag nader over.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}